ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

06-06-2016 Διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου-1η και 2η Εκπ/κή Περιφέρεια Π.Ε. Ιωαννίνων

Οι    Σχολικοί    Σύμβουλοι    1ης   και   2ης   Εκπ/κής   Περιφέρειας   Π.Ε.   Ιωαννίνων   κ.κ . Μπενέκου  Πολυξένη  και  Δανιηλίδου  Νταίζη,

στις   9   Ιουνίου   2016,   ημέρα   Πέμπτη   και   ώρα   8.30΄   έως   13.30΄,    στο   3ο   Δημοτικό    Σχολείο    Ιωαννίνων   θα    πραγματοποιήσουν

Βιωματικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο  με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στη ΣΤ΄ τάξη των σχολείων της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων

στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

 

α) «Προσεγγίζοντας Περιβαλλοντικά Ζητήματα μέσα από Εννοιολογικούς Χάρτες», με εισηγητή τον κ. Γαβριηλάκη Κώστα, Λέκτορα Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

β) «Εκπαιδευτική Ρομποτική: Εισαγωγή-Εργαστήρια», με εισηγητές τηνκα Μπέλλου Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλο Πληροφορικής και τον κ. Κράββαρη Δημήτριο, Εκπαιδευτικό Τ.Π.Ε.

      του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων.

 

Το Βιωματικό-Επιμορφωτικό Σεμινάριο θα παρακολουθήσουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στη ΣΤ΄ τάξη των σχολικών μονάδων της 1ης και 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ιωαννίνων,

εκτός των μονοθέσιων Δημοτικών Σχολείων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

Πέμπτη , 9 Ιουνίου 2016

 

3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

08:10΄ – 08:30΄Προσέλευση – Εγγραφές

08:30΄– 10:30΄«Προσεγγίζοντας Περιβαλλοντικά Ζητήματα μέσα από Εννοιολογικούς Χάρτες»

Γαβριηλάκης Κώστας, Λέκτορας Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

10:30΄ – 11:00΄Διάλειμμα

11:00΄– 11:15΄ «Εκπαιδευτική Ρομποτική: Εισαγωγή»

Μπέλλου Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής

11:15΄ – 13:15΄«Εκπαιδευτική Ρομποτική: Εργαστήρια»

Κράββαρης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Τ.Π.Ε. του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

13:15΄ – 13:30΄  

Συζήτηση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ