ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

12-05-2017 Διοργάνωση Επιμορφωτικών Ημερίδων Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας

Ο Σχολικός Σύμβουλος , 6ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας, Μηνάς Ευσταθίου, θα πραγματοποιήσει τις παρακάτω Επιμορφωτικές Ημερίδες ως εξής:

α)Στις 16 Μαΐου 2017 (ημέρα Τρίτη), στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και ώρες από 08:15΄ π.μ. έως 13:15΄ μ.μ. με θέμα: «Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Προσχολική Αγωγή.

Οργάνωση και λειτουργία των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Τμημάτων Ένταξης και της Παράλληλης Στήριξης στα Νηπιαγωγεία».

Εισηγήτριες/ής:

-Μαρία Κουκούλη, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, με θέμα: «/Η αναγκαιότητα του θεσμού του Τμήματος Ένταξης στο Γενικό Νηπιαγωγείο/».

-Μαρία Βλάχου, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, με θέμα: «/Οι προοπτικές μιας αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στο Γενικό και Ειδικό Σχολείο/».

-Κυριακή Κοκκινέλη, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, με θέμα: «/Μαθητές με εγκεφαλική παράλυση και ανάπτυξη/».

-Αναστασία Φλίνου, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, με θέμα: «/Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης και η Συνεκπαίδευση των Νηπίων με Αναπηρία στο Γενικό Νηπιαγωγείο/».

-Μηνάς Ευσταθίου, Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ, με θέμα: «/Οι προκλήσεις των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Προσχολική Αγωγή/».

Στην Επιμορφωτική Ημερίδα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι νηπιαγωγοί που υπηρετούν στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη των Νηπιαγωγείων Ιωαννίνων καθώς και οι νηπιαγωγοί των Ειδικών Νηπιαγωγείων Ιωαννίνων.

β)Στις 18 Μαΐου 2017 (ημέρα Πέμπτη), στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και ώρες από 08:15΄ π.μ. έως 13:15΄ μ.μ. με θέμα: «Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την Ειδική Αγωγή και Συνεκπαίδευση. Οι προοπτικές της Παράλληλης Στήριξης στα Δημοτικά Σχολεία».

Εισηγήτριες/ής:

-Δήμητρα Μπλέτσα, Ευθυμία Ντούση, Δήμητρα Λαγού, Ψυχολόγοι ΚΕΔΔΥ Ιωαννίνων, με θέμα: «/Συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/» -Ευαγγελία Δημητρίου, Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, με θέμα: « /Συμπεριφορικά Προγράμματα και Προσέγγιση της συνεκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, μέσω συμπεριφορικών παιχνιδιών»./ -Μαρία Δούμα, Εκπαιδευτικός Ειδικής Φυσικής Αγωγής, με θέμα: «/Η συνεργασία των εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής σε Προγράμματα Συνεκπαίδευσης/».

-Μηνάς Ευσταθίου, Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ, με θέμα: «/Οι προκλήσεις των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση/».

Στην Επιμορφωτική Ημερίδα συμμετέχουν υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξηςτων Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ