Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ - Σχολικές Μονάδες


A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΟΝΟΜΑΣΙΑ pictureΤΗΛΕΦΩΝΟ
1ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ10o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681070077
2ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681028206
3ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681073486
4ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681077337
5ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681026617
6ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ7o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681075313
7ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ9o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681028162
8ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ2681098309
9ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ2681023540
10ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ2685022982
11ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ2683081729
12ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ2681061380
13ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ2681068055
14ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ2685061457
15ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΒΡΙΑΣ2681041040
16ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ2681085770
17ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ2681078801
18ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΙΑΣ2681052175
19ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ2681042848
20ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ2681075115
21ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ2681077781
22ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ2681023288
23ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ2685071379
24ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ2681069319
25ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ2685061392
26ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2681087977
27ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ2685022571
28ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ2681067446
29ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ2681067491
30ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ2681041025
31ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΜΙΑΣ2685071543
32ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΗΣ2681041391
33ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ2683071295
34ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΚΚΑΣ2681051352
35ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ2681076249
36ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΟΠΟΥΛΟΥ2681085301
37ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ11o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681079560
38ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ12o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681023066
39ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ3o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681023191
40ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ4o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681027223
41ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681070400
42ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ2681083969
43ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ2683041436
44ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ2681041245
45ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ2683023283
46ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ2681065521
47ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ2681070080
48ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑ2681083375
49ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ2681051111
50ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681070245
51ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΑΡΕΛΗ»
52ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ»
53ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681027667
54ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681070051
55ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ4o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681074200
56ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681028398
57ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681028175
58ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ2683041129
59ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΑΜΑΝΙΟΥ2685022982
60ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ2683023461
61ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ2681061454
62ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ2685024202
63ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΡΙΑΣ2681041040
64ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ2681028812
65ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ2681051912
66ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΜΕΝΟΥ2681069322
67ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ2681023288
68ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ2685071379
69ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ2681061243
70ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ2685061392
71ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ2685024018
72ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ 2685061871
73ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΙΑΝΩΝ2685061116
74ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ2685022571
75ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΟΡΡΑΧΗΣ2681077736
76ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΣ2681067491
77ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ2685061457
78ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΜΙΑΣ2685071543
79ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ2681041391
80ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ2683071295
81ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ2681076235
82ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681027677
83ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ2o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΑΡΤΑΣ2681028504
84ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ5o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681028331
85ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ6o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681028167
86ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ8o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681079968
87ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ0681098309
88ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΑ2681083969
89ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ2681028329
90ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ2683081521
91ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ2681041267
92ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ2681068055
93ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΓΛΑΣ2681024382
94ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ2685022245
95ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ2681085286
96ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΙΑΣ2681051389
97ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ2681041497
98ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ2683022080
99ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ2681065262
100ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ2681069319
101ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ2681087253
102ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ2681067255
103ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑ2681083209
104ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ2681041025
105ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ2681051373
106ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ) ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ2681026803
107ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ1o ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ2681070245