Ειδική Αγωγή

Εμφάνιση # 
Τίτλος
21-12-2017 Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδ. έτος 2017-2018
21-12-2017 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 για το διδ. έτος 2017-2018
21-12-2017 Ανάκληση πρόσληψης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 για το διδ. έτος 2017-2018
20-12-2017 Ανάκληση πρόσληψης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδ. έτος 2017-2018
15-12-2017 Αποφάσεις πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ για το διδ. έτος 2017-18
14-12-2017 Τοποθέτηση Αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ
12-11-2017 Κατανομή πιστώσεων για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ/Σχολεία Γενικής Παιδείας
22-11-2017 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 για το διδ. έτος 2017-2018
22-11-2017 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδ. έτος 2017-2018
20-11-2017 Πρόσληψη 2 προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κλάδου ΠΕ25) σε Γενικά Σχολεία και 1 προσωρινού/ης αναπληρωτή/τριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Γενικό Σχολείο.