ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

13-06-2017 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑ1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΔΙΕΚ ΗΠΕΙΡΟΥ


Erasmus

Η ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου μετά από έγκριση χρηματοδότησης σχεδίου ΚΑ1 προγράμματος Εrasmus+, στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο: «Διαμορφώνοντας ένα Σύγχρονο, Συμπεριληπτικό Σχολείο με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό» και διάρκεια δεκατεσσάρων (14) μηνών, από 18/09/2017 έως 17/11/2018.


Είκοσι τέσσερις (24) εκπαιδευτικοί από οκτώ (8) Περιφερειακά Λύκεια, ΓΕ.Λ. Πεδινής, ΓΕ.Λ. Κατσικά, ΓΕ.Λ. Δολιανών, ΓΕ.Λ. Λούρου, ΓΕ.Λ. Θεσπρωτικού, ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης, ΓΕ.Λ. Παραμυθιάς και ΓΕ.Λ. Μαργαριτίου θα συμμετέχουν σε τρείς (3) διαφορετικές διακρατικές δραστηριότητες επιμόρφωσης.
1η δραστηριότητα: «Approaching Multicultural Issues and Mixed Ability Classes» στην Πράγα.


2η δραστηριότητα: «Project Based Learning in the classroom: Setup, Integration and Reflection» στη Φλωρεντία.


3η δραστηριότητα: «Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar» στο Ελσίνκι.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ