ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - CEDEFOP με θέμα: «Study visits call for applications 2nd round 2012/13»

how to improve quality of VETΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης - CEDEFOP με θέμα: «Study visits call for applications 2nd round 2012/13»

Η συγκεκριμένη πρόσκληση απευθύνεται σε υπευθύνους λήψης αποφάσεων, ειδικούς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και αφορά επισκέψεις μελέτης που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο 2013.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπ’ αριθμ. 146 επίσκεψη μελέτης με θέμα: «Προσεγγίζοντας τα σχολεία και τις επιχειρήσεις: τρόποι βελτίωσης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – Approaching schools and enterprises: how to improve quality of VET», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Alicante της Ισπανίας από 23/4/2013-26/4/2013.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 12η Οκτωβρίου 2012. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Αθηνά Πλέσσα Παπαδάκη

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τηλ.210-3443182

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ