ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ (09-04-2015 - )

Fwteinou Site

 

 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ                                     english                                                            

Όνομα: Αγγελική

Επώνυμο: Φωτεινού

Ειδικότητα: Φιλόλογος ΠΕ02

Σχολείο Οργανικής: 4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

1988: Πτυχίο ΜΝΕΦ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –κατεύθυνση Νεοελληνικών Σπουδών

2003: Πτυχίο Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων-κατεύθυνση Παιδαγωγικής

2010: Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ Β΄Επιπέδου με τίτλο: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

1992: «Κατάρτιση Συμβούλων Παιδαγωγών» Παν/μιο  Ιωαννίνων

1993: «Χρήση Νέας Τεχνολογίας για Εκπαιδευτικούς» Παν/μιο  Ιωαννίνων

1994: «Εισαγωγική Επιμόρφωση» ΠΕΚ Ιωαννίνων

2005: «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες» Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2007:»Νέες τάσεις και πρακτικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2007: «Διαχείριση Σχολικών Βιβλιοθηκών με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» Π.ΙΝ.ΕΠ Θεσσαλονίκης

2008: «Εκπαίδευση και Επαγγελματοποίηση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων» Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων

2008: «Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης» Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

2008: « Διαχείριση Σχολικών Βιβλιοθηκών με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» Π.ΙΝ.ΕΠ Ηπείρου

2014: «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» 10ο Εκπ/κό Συνέδριο ΟΛΜΕ

2014: «Τα φιλολογικά μαθήματα μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» Περ/κή Δ/νση Π&Δ Εκπ/σης Ηπείρου

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά πολύ καλή γνώση (Επίπεδο Β2)

Το 1995 εργάστηκα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως αναπληρώτρια στο Τεχνικό Λύκειο Άρτας. Το 1996 διορίστηκα με μόνιμο διορισμό στο Γυμνάσιο Πενταβρύσου του Ν. Καστοριάς. Από το 1999 υπηρετώ σε σχολεία της Ηπείρου. Τη χρονιά 2014-2015 υπηρέτησα ως υποδιευθύντρια στο 4ο ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Υπήρξα μέλος της Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το 2006 εντάχθηκα στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε. ΚΕ. ΠΙΣ.