ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

veltistes  Σας καλωσορίζουμε στον χώρο της ιστοσελίδας http://srv-ipeir.pde.sch.gr/ της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου με περιεχόμενο Βέλτιστες Πρακτικές - Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση.

   Στόχος του είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής «τράπεζας» επιμορφωτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, η επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα, η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών και η αναγνώριση Βέλτιστων Πρακτικών – Καινοτόμων Δράσεων στην Εκπαίδευση, οι οποίες έχουν παραχθεί μέσα από συστηματικές και συμμετοχικές διαδικασίες των εκπαιδευτικών.

   Η ανάρτηση εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης διαφορετικών γνωστικών πεδίων που αποσκοπούν στην πραγμάτωση επιλεγμένων στόχων και στην ενίσχυση ή βελτίωση της ποιότητας συγκεκριμένων πτυχών της κάθε σχολικής μονάδας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητές της, έγινε με το συντονισμό και την ευθύνη ομάδας εργασίας Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης και την παιδαγωγική – επιστημονική καθοδήγηση των Προϊσταμένων τους.

   Πρόκειται για δράσεις που ενισχύουν την επιστημονική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση του εκπαιδευτικού έργου, βελτιώνουν το παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη και τις σχέσεις στο σχολείο, ενώ διευκολύνουν το άνοιγμα της εκπαιδευτικής κοινότητας στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

   Με την πεποίθηση ότι έγινε μια καλή αρχή συγχαίρουμε τους εκπαιδευτικούς για την ανταπόκρισή τους και τη συμβολή τους στη διάδοση της γνώσης και έξω από τα περιορισμένα όρια της σχολικής τάξης.

   Πιστεύουμε ότι ο ηλεκτρονικός χώρος Βέλτιστες Πρακτικές - Καινοτόμες Δράσεις στην Εκπαίδευση θα συμβάλει στον αναστοχασμό των ίδιων των εκπαιδευτικών που τα σχεδίασαν και τα υλοποίησαν, ενώ θα ενισχύσει την επιστημονική - παιδαγωγική κατάρτιση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

   Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου να συμμετάσχουν με τις διδακτικές - εκπαιδευτικές προτάσεις τους στον συνεχή εμπλουτισμό του.


Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου

 

Φιλιώ Νόκα – Ζαράχη
Αναζήτηση  Βέλτιστων Πρακτικών – Καινοτόμων Δράσεων στην Εκπαίδευση με βάση

το σχολικό έτος και τη βαθμίδα εκπαίδευσης

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ηπείρου Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ηπείρου
Σχολικό Έτος 2010-2011 Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα
Σχολικό Έτος 2011-2012 Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννινα Πρέβεζα Άρτα Θεσπρωτία Ιωάννια Πρέβεζα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ