ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

27-04-2017 Τροποποίηση Υ.Α. Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι τροποποιείται η ΥΑ με αρ. πρωτ. 65475/Δ3/20-04-2017 (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/21-04-2017) που αφορά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και εν αναμονή της δημοσίευσης σε ΦΕΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο της τροποποίησης.

Η τροποποίηση αφορά στην αποσαφήνιση των παρακάτω θεμάτων :

  1. 1.Βεβαιώσεις πιστοποίησης αναπηρίας που γίνονται δεκτές
  2. 2.Χρόνος προσκόμισης βεβαίωσης εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων και υποβολής άδειας άσκησης επαγγέλματος και
  3. 3.Διευκρίνιση για την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών από τις ΠΔΕ στο ΑΣΕΠ

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι έως την Παρασκευή 28/4/2017.

  • Σημείωση: Οι άρρενες υποψήφιοι αναπληρωτές που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση και εμπίπτουν στην περίπτωση της τροποποίησης, καλούνται να καταθέσουν συμπληρωματικά υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν: «Στην περίπτωση που ολοκληρώσω τη στρατιωτική μου θητεία ή νομίμως απαλλαγώ από αυτή μετά την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οφείλω με το διορισμό μου να καταθέσω το πιστοποιητικό στρατολογίας «Τύπου Α» 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ