1.Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος:

http://pek-ioann.ioa.sch.gr/wp/?p=1811#more-1811

2.Επιμόρφωση στην εκπαίδευση προσφύγων

http://pek-ioann.ioa.sch.gr/wp/?p=1824