ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων

Η Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων από 07-12-2015 και μεχρι 31-12-2016 έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου ο κ. Ντούρος Ιωάννης του Βασιλείου εκπ/κός κλάδου ΠΕ04.01, Αναπληρωτής Δ/ντης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Αγγέλη Δημήτριο του Δήμου εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Δ/ντη του ΓΕΛ Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ο κ. Κωνσταντίνου Λάμπρος του Γεωργίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ19 Δ/ντής του ΓΕ.Λ. Πεδινής, με αναπληρωτή τον κ. Μπουκουβάλα Μιχαήλ του Δημητρίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ17.03, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου η κ. Νάτσικα Λαμπρινή του Χρήστου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ04.01, του 1ου Γυμνασίου Ανατολής, με αναπληρώτρια την κ. Κοντογιάννη Νίκη του Γεωργίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02.01,  Δ/ντρια του Γυμνασίου Δελβινακίου.

Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ο κ. Ζέρβας Ευάγγελος του Βασιλείου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ11 του 2ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Σιχλιμίρη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01  Δ/ντή του Γυμνασίου Βροσίνας.

Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων η κ. Μαντζούτσου Αλεξάνδρα του Νικολάου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ06 του 4ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον Τζούμα Αθανάσιος του Αλέξανδου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11 του  Γ/σίου Πεδινής.

 

Όταν το ΠΥΣΔΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 αντί των προαναφερομένων δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών θα μετέχουν στο Συμβούλιο, οι παρακατω προτεινόμενοι εκπρόσωποι από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Κουρουτός Μιχάλης του Σπυρίδωνος εκπ/κός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων με αναπληρώτριά του την κ. Χάιδου Βασιλική  εκπ/κός κλάδου ΠΕ06.

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», με αναπληρωτή τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01 που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια».

 

Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιοκτητών Σχολείων  Γενικής  Εκπ/σης, αντί των προαναφερομένων δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών θα μετέχουν στο Συμβούλιο, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.)

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Καψάλης Χρήστος που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια», με αναπληρωτή τον κ. Καπελλίδη Σπύρο  που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια».

Τακτικό  μέλος του Συμβουλίου ο κ. Σιούλας Γεώργιος που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Γένεσις», με αναπληρωτή την κ. Οικονόμου Βασιλεία που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Όλγας Ντότη-Οικονόμου».

 Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο κ. Κύρκος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, Διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Σκούρτη Δημήτριο του Αναστασίου, Διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.

                Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ