ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
A+ A A-

ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων

Η Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων από 25-01-2013 και μεχρι 31 -12 -2014 έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος του Συμβουλίου ο κ. Τσατσαρώνης Γεώργιος του Θεοδώρου εκπ/κός κλάδου ΠΕ02, Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Μπέλλο Χριστόφορο του Κωνσταντίνου εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Δ/ντή του 4ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ο κ. Ντούρος Ιωάννης του Βασιλείου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ04.01 Δ/ντής του 7ου  ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Παππά Νικόλαο του Ευθυμίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01, Δ/ντή του ΓΕ.Λ. Ελεούσας Ιωαννίνων.

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου η κ. Κοντογιάννη Νίκη του Γεωργίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ02, Δ/ντρια του Γυμνασίου Δελβινακίου, με αναπληρώτρια την κ. Παπαγιάννη Βασιλική του Δημητρίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11,  Δ/ντρια του ΓΕ.Λ. Ανατολής.

Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ο κ. Ζέρβας Ευάγγελος του Βασιλείου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ11 του 2ου ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτρια την κ. Ζαβιτσάνου Ερασμία του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ15 Δ/ντρια του Π. Γ. Ζωσιμαίας  Σχολής Ιωαννίνων.

Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ο κ. Τουφίδης Χαράλαμπος του Παύλου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ04.01 του  10ου Γ/σίου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Τζούμα Αθανάσιο του Αλεξάνδρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11 του Γ/σίου Πεδινής Ιωαννίνων.

 

Όταν το ΠΥΣΔΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 αντί των προαναφερομένων δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών θα μετέχουν στο Συμβούλιο, οι παρακατω προτεινόμενοι εκπρόσωποι από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Κουρουτός Μιχάλης του Σπυρίδωνος εκπ/κός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01 που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια».

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Σωτηρίου Αθανάσιος του Δημητρίου, εκπ/κός κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»  με αναπληρωτή του τον κ. Σαρρή Χρήστο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.02, που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Κωστέα Γείτονα».

 

Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιοκτητών Σχολείων  Γενικής  Εκπ/σης, αντί των προαναφερομένων δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών θα μετέχουν στο Συμβούλιο, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.)

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου ο κ. Καπελλίδης Σπύρος του Κλεόβουλου που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια», με αναπληρωτή τον κ. Καψάλη Χρήστο  που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια».

Τακτικό  μέλος του Συμβουλίου ο κ. Σιούλας Γεώργιος που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Γένεσις», με αναπληρωτή την κ. Οικονόμου Βασιλεία που υπηρετεί σα Εκπαιδευτήρια «Όλγας Ντότη-Οικονόμου».

 

Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Τεχνικής  Εκπ/σης, αντί των προαναφερομένων δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών θα μετέχουν στο Συμβούλιο, οι παρακάτω εκπρόσωποι  της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

Τακτικό μέλος του Συμβουλίου η κ. Χλόη Αμάραντου που υπηρετεί στην ΕΠΑΣ ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ Εμμ. Μπενάκη αρ. 30, με αναπληρώτριά την κ. Σιοτρόπου Ιωάννα του Γεωργίου που υπηρετεί στις σχολές «ΩΜΕΓΑ», Αβέρωφ 5 Αθήνα.

Τακτικό  μέλος του Συμβουλίου ο κ. Ξυνής Σοφοκλής που υπηρετεί στις σχολές «ΞΥΝΗ» Πατησίων 31 - Αθήνα, με αναπληρώτριά την κ. Κορέλλα Ποθητή του Αντωνίου που υπηρετεί στις σχολές «ΚΟΡΕΛΚΟ».


Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η κ. Καραγιάννη Ανδρομάχη του Κων/νου, διοικητικός υπάλληλος της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον κ. Κύρκο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ19,  με προσωρινή τοποθέτηση στο 3ο Γ/σιο Πρέβεζας, αποσπασμένο στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ