Εκτύπωση

  Η σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής της 1ης Περιφερειακής Μαθητιάδας Ηπείρου έχει ως  εξής:

        Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής :