26-10-2017 Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για την πλήρωση κενούμενης θέσης Αναπληρωτή /τριας Προϊσταμένου/ης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πρέβεζας