26-07-2017 Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών ΕΒΠ της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, για το σχολ. έτος 2017-2018