12-2-2018 Συμπληρωματικό στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση και επιστροφή μαθητών-τριών για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Α’& Β΄φάση)