27-09-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή προσφορών για την συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού