Α. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 

024) 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

025) 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

026) 25μ. ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

027) 25μ.ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

028) 25μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

029)25μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

030) 50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

031) 50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

032) 50μ.ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

033) 50μ.ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

034) 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

035) 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

036) 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

037) 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

038) 100μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

039) 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

040) 200μ.ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ

041) 200μ.ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

042) 4Χ50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

043) 4X50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε Γυμνάσιο έχουν μέχρι 1 μαθητης και 1 μαθήτρια για κάθε αγώνισμα καθώς και στις σκυταλοδρομίες.

-Κάθε μαθητής-τρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 1 αγώνισμα καθώς και σε 1   σκυταλοδρομία.

-Μαθητές-τριες που έχουν συμμετάσχει σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα και Χειμερινούς Αγώνες μπορούν να μετέχουν μόνο στα αγωνίσματα των 50μ. πεταλούδα, 50μ. πρόσθιο, 100μ. ελεύθερο και 200μ. μικτή ατομική καθώς και στις σκυταλοδρομίες.

-Σε κάθε αγώνισμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέχρι 24 μαθητές-τριες.

-Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στα αγωνίσματα της κολύμβησης είναι να γνωρίζει άριστα κολύμπι.

    

Γ. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Αθλητικό μαγιό

- Σκουφάκι

- ΓΥΑΛΑΚΙΑ (προαιρετικά)

- ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ

- ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ ή ΠΕΤΣΕΤΑ

 

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

- Τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν συμφώνα με τους κανονισμούς της Κ.Ο.Ε.

- Η πισίνα που θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα είναι 50 μ. και χωρίζετε σε 8 διαδρομές.

-Οι σκυταλοδρομίες θα αποτελούνται από 4 μαθητές-τριες όπου τουλάχιστον ένας θα είναι διαφορετικού φύλου.

 

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

- Τα αγωνίσματα θα διεξαχθούν σε προκριματικές σειρές .Οι 8 καλύτεροι χρόνοι θα προκρίνονται για τον τελικό του αντιστοίχου αγωνίσματος. Σε περίπτωση που οι μαθητές-τριες που μετέχουν σε ένα αγώνισμα είναι λιγότεροι από 8 τότε το αγώνισμα θα διεξάγετε απευθείας στον τελικό.

- Στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας ένα σχολείο μπορεί να μετέχει με 4 μαθητές και μαθήτριες ανάμεικτα.

- Με το πέρας των προκριματικών σειρών θα διεξαχθούν οι τελικοί των αγωνισμάτων.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17-5-2017

(ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ 9.00π.μ)

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 10.00 π.μ

 

024) 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

025) 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

026) 25μ. ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

027) 25μ.ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

028) 25μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

029)25μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

030) 50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

031) 50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

032) 50μ.ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

033) 50μ.ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

034) 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

035) 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

036) 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

037) 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

038) 100μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

039) 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

040) 200μ.ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ

041) 200μ.ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

042) 4Χ50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

043) 4X50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ   12 μμ

 

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

 

1) 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

2) 25μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

3) 25μ. ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

4) 25μ. ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 25μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

5) 25μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

6) 25μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 25μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

7) 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΩΝ

8) 50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 25μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

9) 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

10) 50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 50μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

11) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

12) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 50μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

13) 50μ. ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

14) 50μ. ΥΠΤΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 50μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

15) 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ

16) 100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 50μ ΥΠΤΙΟ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

17) 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ

18) 200μ. ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 100μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

19) 4Χ50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

20) 4Χ50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 200μ ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ-ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 4Χ50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

ΑΠΟΝΟΜΗ 4Χ50μ. ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 

13. 45 – 14.00 ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ