ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ

 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Ιωάννινα, Πανηπειρωτικό  (ΠΕΑΚΙ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  Τρίτη 16 Μαΐου ( πρωί )

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γυμνάσιο. Δικαίωμα συμμετοχής από κάθε γυμνάσιο έχουν από 1 μαθητής /τρια σε κάθε κατηγορία βάρους.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι μαθητές/τριες  έχουν  κατακτήσει μετάλλιο σε Πανελλήνιο  πρωτάθλημα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι κατηγορίες σωματικού βάρους είναι:

Για τις μαθήτριες: -40Κ.-44Κ.-48Κ. – 52Κ. -57 Κ. – 63Κ. – 69Κ. +69Κ.

(10.45 -10.50, 10.50-10.55, 10.55-11.00,11.00-11.05,11.05-11.10,11.10-11.15,11.15-11.20, 11.20-11.25,11.25-11.30,11.30-11.35,11.35-11.40,11.40-11.45,11.45-11.50,11.50-11.55, 11.55-12.00,12.00-12.05)

Για τους μαθητές : -50Κ.-55Κ. – 60Κ. – 66Κ. – 73Κ. +73Κ

(12.05-12.10,12.10-12.15,12.15-12.20,12.20-12.25,12.25-12.30,12.30-12.35,12.35-12.40, 12.40-12.45,12.45-12.50,12.50-12.55,12.55-13.00,13.00-13.05)

Ανοχή βάρους :     

Η ανοχή βάρους ορίζεται στο ένα (1) κιλό.

Διάρκεια Αγώνα

Τρία (3) λεπτά για τους άνδρες και τις γυναίκες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

10:00-10:45 Eπίσημη ζύγιση–Κλήρωση– Έναρξη

10:45-12:15  Διεξαγωγή αγώνων

12.15- 12.45 Επίδειξη

12:45-13:30 Διεξαγωγή τελικών

13:30 Απονομές

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη ζύγιση των αθλητών-αθλητριών, θα διαμορφωθούν οι κατηγορίες και τα γκρουπ που θα αγωνιστούν, ανάλογα με το σωματικό βάρος. Ενδέχεται να διαμορφωθούν συγχωνεύσεις στις κατηγορίες σωματικού βάρους εάν οι συμμετοχές δεν είναι επαρκείς.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη αποφασίζει η Οργανωτική Επιτροπή  κατά περίπτωση.