Στατιστικά στοιχεία Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου


Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 27
2Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο22
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:50
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο4
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:4
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο42
6ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ97

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο20
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 3
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:24
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο1
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:1
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο31
6ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ57

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο45
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 25
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής4
4Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο2
5Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:77
6Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο12
7Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Δημοτικό Σχολείο4
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:16
8ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο76
9ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής2
10ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ172

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο24
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 7
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:32
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο2
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:2
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο38
6ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ73

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο15
2ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
3ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις1
4ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
5ΓυμνάσιαΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:19
6Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
7Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ2
8Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:3
9ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο10
10ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:11
11Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ35

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο10
2ΓυμνάσιαΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο1
3ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο1
4ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:13
5Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
6Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ2
7Επαγγελματικά ΛύκειαΠρότυπο ΕΠΑΛ1
8Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:4
9ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο5
10ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:6
11Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ25

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο27
2ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις3
3ΓυμνάσιαΠρότυπο Γυμνάσιο1
4ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
5ΓυμνάσιαΓυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης1
6ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
7ΓυμνάσιαΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:35
8Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
9Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ6
10Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:7
11Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Γυμνάσιο4
12Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Λύκειο3
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:7
13ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο15
14ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
15ΛύκειαΠρότυπο Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:17
16Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ2
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ69

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο10
2ΓυμνάσιαΠρότυπο Γυμνάσιο1
3ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
4ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:13
5Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
6Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ3
7Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:4
8ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο7
9ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:8
10Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ27