Στατιστικά στοιχεία Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου


Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 29
2Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο22
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:52
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο4
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:4
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο42
6ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ99

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο20
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 3
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:24
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο1
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:1
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο32
6ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ58

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο45
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 23
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής4
4Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο2
5Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:75
6Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο12
7Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Δημοτικό Σχολείο4
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:16
8ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο72
9ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής2
10ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ166

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο24
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 6
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:31
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο2
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:2
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο40
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ73

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο15
2ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
3ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις1
4ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:18
5Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
6Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ1
7Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:2
8ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο10
9ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:11
10Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ33

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο11
2ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
3ΓυμνάσιαΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο1
4ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:14
5Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
6Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ3
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:3
7ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο5
8ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:6
9Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ25

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο28
2ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις3
3ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
4ΓυμνάσιαΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο1
5ΓυμνάσιαΠρότυπο Γυμνάσιο1
6ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
7ΓυμνάσιαΓυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:36
8Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
9Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ6
10Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:7
11Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Γυμνάσιο4
12Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Λύκειο3
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:7
13ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο15
14ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
15ΛύκειαΠρότυπο Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:17
16Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ2
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ70

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο10
2ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
3ΓυμνάσιαΠρότυπο Γυμνάσιο1
4ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:13
5Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
6Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ3
7Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:4
8ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο7
9ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:8
10Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ27