ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ


Δωρεάν έλγχος Covid

Στατιστικά στοιχεία Σχολικών Μονάδων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου


Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο30
2Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο22
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:53
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο4
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:4
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο40
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ97

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο20
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο3
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:24
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο1
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:1
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο33
6ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ59

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο45
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο27
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής4
4Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο2
5Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:79
6Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο11
7Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Δημοτικό Σχολείο4
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:15
8ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο75
9ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής2
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ171

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1Δημοτικά ΣχολείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο24
2Δημοτικά ΣχολείαΟλιγοθέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο6
3Δημοτικά ΣχολείαΟλοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Δημοτικά Σχολεία:31
4Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Νηπιαγωγείο1
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:1
5ΝηπιαγωγείαΕνιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο39
6ΝηπιαγωγείαΟλοήμερο Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής1
ΣΥΝΟΛΟ για Νηπιαγωγεία:40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ72

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο15
2ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
3ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις1
4ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:18
5Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
6Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
7Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:2
8ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο10
9ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:11
10Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ33

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο11
2ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
3ΓυμνάσιαΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:13
4Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
5Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ3
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:3
6ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο5
7ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:6
8Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ24

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο28
2ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις3
3ΓυμνάσιαΠρότυπο Γυμνάσιο1
4ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
5ΓυμνάσιαΓυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης1
6ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
7ΓυμνάσιαΕνιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:36
8Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
9Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ6
10Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:7
11Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Γυμνάσιο4
12Ιδιωτικά ΣχολείαΙδιωτικό Λύκειο3
ΣΥΝΟΛΟ για Ιδιωτικά Σχολεία:7
13ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο16
14ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:17
15Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ2
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ70

Σχολικές μονάδες ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

A/A ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥΠΛΗΘΟΣ
1ΓυμνάσιαΗμερήσιο Γυμνάσιο11
2ΓυμνάσιαΕσπερινό Γυμνάσιο1
3ΓυμνάσιαΜουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις1
ΣΥΝΟΛΟ για Γυμνάσια:13
4Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΚατάρτισηςΕΕΕΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:1
5Επαγγελματικά ΛύκειαΗμερήσιο ΕΠΑΛ3
6Επαγγελματικά ΛύκειαΕσπερινό ΕΠΑΛ1
ΣΥΝΟΛΟ για Επαγγελματικά Λύκεια:4
7ΛύκειαΗμερήσιο Γενικό Λύκειο7
8ΛύκειαΕσπερινό Γενικό Λύκειο1
ΣΥΝΟΛΟ για Λύκεια:8
9Σχολικό Εργαστηριακό ΚέντροΣΕΚ1
ΣΥΝΟΛΟ για Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο:1
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ27