ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μαρίνα

      Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, Μαρίνα Μπέση του Παναγιώτη, είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών. Έχει υπηρετήσει στη δημόσια εκπαίδευση ως Νηπιαγωγός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής (δύο θητείες) και Διευθύντρια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Θεσπρωτίας από το 2016 έως τις 31 Αυγούστου 2022.

Οι βασικές της σπουδές είναι στα παιδαγωγικά και συγκεκριμένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι επίσης πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είναι κάτοχος Διπλώματος διετούς Μετεκπαίδευσης στη Γενική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Επιπλέον, κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό πρόγραμμα «Γνωστική και κινητική ανάπτυξη» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην κατεύθυνση της Γνωστικής Ανάπτυξης.

Είναι Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα διατριβής: «Πρακτικές εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Μια πανελλήνια έρευνα».

Έχει «Άριστη γνώση», C2, της Αγγλικής Γλώσσας και «Πολύ καλή γνώση», Β2, της Γαλλικής. Κατέχει το Α΄ Επίπεδο, «Πιστοποίηση δεξιοτήτων και γνώσεων στις Τ.Π.Ε.» & το Β΄ Επίπεδο, «Πιστοποίηση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. και Χρήση Λογισμικών».

Έχει παρακολουθήσει πολύμηνες επιμορφώσεις σε θέματα σχετικά με την Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση, την Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση Εκπαιδευτικών, τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, την Αξιοποίηση Τεχνικών Ασύγχρονης και Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας, την Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Ανάπτυξη Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων.

Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται τρεις μονογραφίες και τρεις συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους, πολλές ανακοινώσεις σε πρακτικά Πανελλήνιων και Διεθνών Συνεδρίων, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Υπήρξε επιμορφώτρια σε Π.Ε.Κ., σε δημόσια Ι.Ε.Κ., σε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και σε δεκάδες ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα διοίκησης στην εκπαίδευση, σχολικών μεταβάσεων μαθητών, συνεργασίας σχολείου – οικογένειας και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.