ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Πρέβεζας, ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

1) Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Ηλία του Ευστρατίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Ζυγούρη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 1ου ΔΣ Φιλιππιάδας, Αναπληρωτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

2) Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Τσουμελέκα Δημήτριο του Σπυρίδωνα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 8ου ΔΣ Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Χαϊτίδου Στέλλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του ΔΣ Μύτηκα.

3)     Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κασκάνη Δημήτριο του Ιωάννη εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του 1ου Δ. Σ. Καναλακίου, με αναπληρώτριά του την κ. Κεχαγιά Ελένη του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 4ου ΔΣ Πρέβεζας.

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Κολιοφώτη Ελένη του Μιχαήλ, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 2ου ΔΣ Καναλακίου, με αναπληρωτή της τον κ. Μπαλή Δημήτριο του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, του 3ου ΔΣ Πρέβεζας.

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γιαννούλη Νικόλαο του Δημοσθένη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 3ου ΔΣ Φιλιππιάδας, με αναπληρώτριά του την κ. Κάκου Χρυσούλα του Παντελή, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, του ΔΣ Λούρου.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Κωστούση Ευγενία εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο» (κιν.: 6936890020 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819), με αναπληρωτή της τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν. 6932014492 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819).

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» (κιν.: 6944647029 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819), με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν.: 6944643834).

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη,  «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 26510-44500, fax.: 26510-42665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Οικονόμου Σίλια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ–ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», Καρδαμίτσια, 45500, Ιωάννινα (τηλ: 2651025750), με αναπληρωτή της τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ.. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Γασπαρινάτου Δέσποινα του Ηλία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Ζαχαρή Γεωργία του Αλεξάνδρου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.