ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Πρέβεζας, ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

1) Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Ηλία του Ευστρατίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Ζυγούρη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

2) Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Κολιοφώτη Ελένη του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Διευθύντρια του 2ου ΔΣ Καναλακίου, με αναπληρώτριά της την κ. Μαυρίδου Δέσποινα του Γρηγορίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 του 9ου Νηπ. Πρέβεζας.

3) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ Τσουμελέκα Δημήτριο του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 8ου ΔΣ Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Μούτσιου Κωνσταντίνα του Ηλία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 του 2ου Νηπ. Πρέβεζας.

4) Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Φιλιππούση  Ματθαίο του Μάριου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Διευθυντή του 2ου ΔΣ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Μπαλαδήμα Περικλή του Ανδρέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 Προϊστάμενο του 2ου Νηπ. Πρέβεζας.

5) Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γιολδάση Γεώργιο του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 2ου ΔΣ Φιλιππιάδας, με αναπληρωτή του τον κ. Βέργο Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 του 1ου ΔΣ Φιλιππιάδας.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Κωστούση Ευγενία εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο» (κιν.: 6936890020 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819), με αναπληρωτή της τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν. 6932014492 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819).

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» (κιν.: 6944647029 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819), με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν.: 6944643834).

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη,  «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 26510-44500, fax.: 26510-42665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ιωάννινα, Ανατολή (θέση Ραψίστα), 45500 (τηλ.:2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Αμούτσα Αναστασία του Γεωργίου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ., Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Ζαχαρή Γεωργία του Αλεξάνδρου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.