ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΠΕ Ν. Πρέβεζας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Πρέβεζας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α. 1) Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Μότσιο Γεώργιο του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Παλατζίδη Παύλο του Ανέστη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 8ο Δ. Σ. Πρέβεζας, και Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

2) Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Ζυγούρη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 1ου ΔΣ Φιλιππιάδας, με αναπληρώτριά του την κ. Χαϊτίδου Στέλλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του ΔΣ Μύτηκα.

3)     Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κασκάνη Δημήτριο του Ιωάννη εκπ/κό κλάδου ΠΕ 11, Διευθυντή του 1ου Δ. Σ. Καναλακίου, με αναπληρώτριά του την κ. Κεχαγιά Ελένη του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 4ου ΔΣ Πρέβεζας.

4). Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Πρέβεζας την κ. Τσουμελέκα Αλεξάνδρα του Ανδρέα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο Νηπιαγωγείο Μύτικα, με αναπληρωτή της τον κ. Παπαγεωργίου Δημήτριο του Θωμά, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δ. Σ. Πρέβεζας.

5). Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Πρέβεζας τον κ. Φιλιππούση Ματθαίο του Μάριου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70 με οργανική θέση στο 2ο Δ. Σ. Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Πάσχο Μιχαήλ του Θεοδώρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Πρέβεζας.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

            1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (κιν. 6945807374), με αναπληρωτή του τον κ. Λουκιανό Ξαξίρη, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν. 6944643834).

           2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ (2105230819) και τηλ. κιν. 6944647029), με αναπληρώτριά του την κ. Ευγενία Κωστούση, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο» (κιν. 6976288732 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ 210-5230819)

  Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), fax: 2651085174), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον την κ. Αμούτσα Αναστασία του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Προσωπικού της Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Ζαχαρή Γεωργία του Αλεξάνδρου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της  Δ/νσης Π.Ε. Πρέβεζας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.