ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

  • ΜΑΡΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊστάμενη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου
  • ΨΗΜΜΕΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων
  • ΚΛΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΓΚΑΤΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου
  • ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος, αιρετή εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρωτή τον ΣΚΟΥΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων
  • ΣΚΕΝΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρωτή τον ΚΥΡΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Εισηγήτρια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται η ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΚΟΛΕΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτρια την ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, Προϊσταμένη του τμήματος Α' Διοικητικών Υποθέσεων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.