Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.

  • ΜΑΡΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊστάμενη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με αναπληρωτή τον ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Ηπείρου
  • ΨΗΜΜΕΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την  ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΕ Γεωτεχνικών, Αν. Προϊσταμένη της ΔιεύθυνσηςΚτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου.
  • ΚΛΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Ηπείρου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον ΓΚΑΤΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου
  • Αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων

          Πρώτο τακτικό μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ 

          Δεύτερο τακτικό μέλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

          Πρώτο αναπληρωματικό μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΚΟΣ 

          Δεύτερο αναπληρωματικό μέλος: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

  • Αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

         Πρώτο τακτικό μέλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΓΑΝΑΣ 

         Δεύτερο τακτικό μέλος: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΑΦΗ 

         Πρώτο αναπληρωματικό μέλος: ΑΝΝΑ ΠΥΡΡΩΤΗ

         Δεύτερο αναπληρωματικό μέλος: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

   Εισηγήτρια στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίζεται η ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ Προσωπικού της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΚΟΛΕΓΙΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτρια την ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ, μόνιμη υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός, Προϊσταμένη του τμήματος Α' Διοικητικών Υποθέσεων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-12-2024.