Διοίκηση

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Διοίκηση
Τίτλος
24-10-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ελλάδας
18-10-2018 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
14-11-2017 Πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφιοτήτων για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας
13-11-2017 Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων από τη μυστική ψηφοφορία στη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας
9-11-2017 Ορισμός χώρου και ημερομηνιών πρόσκλησης υποψηφίων Διευθυντών για την επιλογή Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας σε συνέντευξη
9-11-2017 Τελικός αναμορφωμένος πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων και πίνακας μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντή Π. Ε. Πρέβεζας
06-11-2017 Κατάρτιση πίνακα υποψηφιοτήτων και πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψήφιων για την επιλογή Διευθυντή Π.Ε. Πρέβεζας
2-11-2017 Χρονοδιάγραμμα Διαδικασίας Επιλογής Διευθυντή ΠΕ Πρέβεζας
25-10-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας
04-07-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε Πρέβεζας