Διοίκηση

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Διοίκηση
Τίτλος
12-02-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους της περίπτωσης β του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας
22-04-2021 Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
07-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
04-09-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εγγεγραμμένων στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 για την κάλυψη κενούμενης θέσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου
24-10-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Ελλάδας
18-10-2018 ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ
14-11-2017 Πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφιοτήτων για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντή Διεύθυνσης Π.Ε. Πρέβεζας
13-11-2017 Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων από τη μυστική ψηφοφορία στη Δ/νση Π.Ε. Πρέβεζας
9-11-2017 Ορισμός χώρου και ημερομηνιών πρόσκλησης υποψηφίων Διευθυντών για την επιλογή Διευθυντή Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας σε συνέντευξη
9-11-2017 Τελικός αναμορφωμένος πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων και πίνακας μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντή Π. Ε. Πρέβεζας