12-02-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλων Εκπαίδευσης για τον ορισμό αναπληρωματικού μέλους της περίπτωσης β του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας