Ειδική Αγωγή

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Ειδική Αγωγή
Τίτλος
17-03-2023 (ΕΕΠ-ΕΒΠ) 2η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
14-12-2022 Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
05-12-2022 Πίνακας Αιτήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για μετάθεση 2022-2023
21-11-2022 Πίνακες Αιτήσεων Εκπαιδευτικών για Μετάθεση 2022-2023
02-09-2022 Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ Ηπείρου
31-8-2022 Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστου και μεταταχθέντων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ
30-08-2022 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-2023 ΕΑΕ & ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ
26/08/2022 Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)
19-08-2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 & ΠΕ30 ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-2023