Ειδική Αγωγή

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Ειδική Αγωγή
Τίτλος
20-05-2024 Aίτηση/ δήλωση προτίμησης οριστικής τοποθέτησης στα οργανικά κενά των ΣΔΕΥ των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηπείρου
20-05-2024 Αφίσα - Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 6001679 του Περιφερειακού Προγράμματος «Ήπειρος» του ΕΣΠΑ 2021-2027
13-03-2024 Πίνακες αιτήσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για οριστική τοποθέτηση, σχολικού έτους 2023-2024
19-02-2024 Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αιτήσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για οριστική τοποθέτηση, σχολικού έτους 2023-2024
21-12-2023 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024.
15-12-2023 Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
6-11-2023 Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών παράλληλης στήριξης σε δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024
26-10-2023 Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
9-10-2023 Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ
04-10-2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2023-2024