ΠΥΣΔΕ Ν. Άρτας

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Άρτας, ως εξής:

Ορίζουμε: Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Χαμπηλομάτη – Αθανασέλου Παρασκευή του Ηλία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζαχαρέλο Ιωάννη του Ευστρατίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 και Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Νικολάου Κωνσταντίνο του Άγγελου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 1ου Γ/σίου Άρτας και Διευθυντή του Γ/σίου με ΛΤ Αγνάντων, με αναπληρωτή του τον κ. Καρατζιά Ιωάννη του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80 του 2ου ΓΕΛ Άρτας.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Μπόνιου Αικατερίνη του Χρυσοστόμου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Σίμο Περικλή του Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 2ου ΓΕΛ Άρτας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Ψυλλιά Χριστόφορο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 1ου ΓΕΛ Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Χρήστου Νικόλαο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 2ου ΓΕΛ Άρτας, Διευθυντή του 5ου Γ/σίου Άρτας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Βασιλείου Παύλο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03 του 1ου ΓΕΛ Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Καψάλα Νικόλαο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.01 του 4ου ΓΕΛ Άρτας, Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Άρτας.

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Δώδου Σοφία του Γεωργίου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ-ΔΙΟΙΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Μπεκρή Γεώργιο του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ81 του Γ/σίου Λούρου, με απόσπαση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.