ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. Άρτας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Άρτας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Χαμπηλομάτη – Αθανασέλου Παρασκευή του Ηλία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ.02, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζαχαρέλο Ιωάννη του Ευστρατίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο 3ο ΓΕ.Λ. Άρτας, και Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Ζιώρη Ανθούλα του Αχιλλέα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Άρτας, με αναπληρώτριά της την κ. Γώγου Κωνσταντινιά του Θωμά, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του ΓΕΛ Άνω Καλεντίνης.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλα Νικόλαο του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 04.01, Διευθυντή του 2ου ΓΕΛ Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Γάτα Σταυρούλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 1ου Γ/σίου Άρτας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Άρτας την κ. Δέτσικα Μαρία του Μενέλαου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02 με οργανική θέση στο 4ο ΓΕ.Λ. Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Γεωργούλα Κωνσταντίνο του Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο Άρτας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε . Άρτας τον κ. Βασιλείου Παύλο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο ΓΕ. Λ. Παναγιάς Διασέλλου, με αναπληρωτή του τον κ. Ασπρούδη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ88.05, του 5ου Γ/σίου Άρτας.

            Στις περιπτώσεις που στο ΠΥΣΔΕ συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι παρακάτω εκπρόσωποι:

Β)  Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (τηλ. γρ. ΟΙΕΛΕ 210-5238148, κιν. 6945807374), με αναπληρωτή του τον κ. Λουκιανό Ξαξίρη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν. 6944643834).

2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:2105230819 κιν. 6944647029), με αναπληρωτή του τον κ. Λουκιανό Ξαξίρη, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν. 6944643834).

Γ) Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ) Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Γκαρτζώνη Γεώργιο του Αχιλλέα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06, με βαθμό Α’, αποσπασμένο στη ΔΔΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Μπεκρή Γεώργιο του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ81, αποσπασμένο στη Δ.Δ.Ε. Άρτας.      

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.