ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ηπείρου

Τη ανασυγκρότηση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως εξής:

 

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Καμπουράκη Κωνσταντίνο του Μάρκου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Ηπείρου, με αναπληρωτή του τον κ. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
  2. Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ80, Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, με αναπληρώτριά του την κ. Ρούμκου Ελένη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ02, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Ηπείρου.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Χαμπηλομάτη – Αθανασέλου Παρασκευή του Ηλία, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ Κωσταδήμα Ευάγγελο του Σωτηρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντή της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπόζιο Κωνσταντίνο του Θεοδώρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83, του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Λαζοκίτσιο Παναγιώτη του Παύλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01  του ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Τσάπες Πέτρο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ78, του ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά του την κ. Δέτσικα Μαρία του Μενελάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, του ΠΥΣΔΕ Άρτας.

    Στις περιπτώσεις που στο ΑΠΥΣΔΕ Ηπείρου συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι παρακάτω εκπρόσωποι:

            Α) Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κουρουτό Μιχάλη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στην «Λεόντειο Σχολή» Πατησίων, (τηλ. γραφ. 210-5238148, κιν. 6945807374), με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «Δωδωναία Εκπαιδευτήρια» Ν. Ιωαννίνων (κιν. 6944643834).

2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα Εκπαιδευτήρια «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» Ν. Ιωαννίνων, (κιν. 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Γούλα Αλέκο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» (κιν. 6944647029).

            Β) Για το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο Σ.Ι.Σ.,  ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ – ΚΥΡΑΙΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ. 2107651522).

2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax: 2651042665).

           

            Ως Γραμματέα του συμβουλίου προτείνουμε την κ. Γιάννενα Θηρεσία του Δημητρίου-Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, του 1ου Γυμνασίου Ιωαννίνων, αποσπασμένη στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε Ηπείρου, με αναπληρωτή της τον κ. Γιώτη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 09 του ΓΕ.Λ Ελεούσας Ιωαννίνων, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε και Δ.Ε. Ηπείρου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.