ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου

Την ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως εξής:

            Ορίζουμε:

  1. Πρόεδρο του συμβουλίου τον κ. Ντούτση Δημήτρη του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
  2. Αντιπρόεδρο και τακτικό μέλος τον κ. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Κοσιώρη Ευάγγελο του Σταύρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ84, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
  3. Τακτικό μέλος την κ. Χριστοφορίδου Καλυψώ του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, με αναπληρώτριά της την κ. Ατματζίδου Άννα του Θεοχάρη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας.
  4. Τακτικό μέλος τον κ. Παπαζήση Χρήστο του Χαραλάμπους, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Άρτας, με αναπληρώτριά του, την κ. Χατζηπέτρου Πασχαλίνα του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, Δ/ντρια του ΕΕΕΕΚ Παραμυθιάς.
  5. Τακτικό μέλος την κ. Γεδεών Ιωάννα του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ88.05, Δ/ντρια του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Μασούρα Στέφανο του Μιχαήλ, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, του 2ου ΔΣ Άρτας.

            Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κοντοδήμου Αγγελική του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κ. Λεοντάρη Μαρία του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

 

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αιρετών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.