ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου

Ανασυγκροτο'υμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως εξής:

Ορίζουμε:

  1. Τακτικό μέλος την κ. Χριστοφορίδου Καλυψώ του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, με αναπληρώτριά του την κ. Ατματζίδου Άννα του Θεοχάρη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών, του Κ.Ε.Σ.Υ. Άρτας.
  2. Αντιπρόεδρο και τακτικό μέλος τον κ. Κοτσίνα Γεώργιο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Δ/ντή της Δ/νσης Δ.Ε. Θεσπρωτίας, με αναπληρωτή του τον κ. Γεωργογιάννη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 04.02, Διευθυντή της Δ/νσης Δ.Ε. Άρτας.
  3.  Πρόεδρο του συμβουλίου τον κ. Σαράφογλου  Γεώργιο του Χρυσοστόμου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Γκόρο Λεωνίδα του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Δ/νσης Π.Ε. Άρτας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Χαρίση Ιωάννα του Στεφάνου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, με προσωρινή τοποθέτηση του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Μαγαζιώτου Φωτεινή του Χρήστου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων
  5.  Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Τζούμα Περσεφόνη του Γεωργίου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπεύτρια, του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Θεοδωρίδη Χριστίνη του Ιωάννη, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων.

Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ε.Β.Π., στις συνεδριάσεις θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013, η κ. Κωσταδήμα Αθανασία του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με οργανική στο Ειδικό Δ.Σ. ΣΑΠ Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Μπίρμπου Ελένη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με οργανική στο 2ο Ειδικό Δ.Σ. Ιωαννίνων.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κοντοδήμου Αγγελική του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κ. Κολεγιώργου Ελένη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η θητεία των τακτικών και αιρετών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.