Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Ηπείρου

Ανασυγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Ηπείρου, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως εξής:

Ορίζουμε:

  • Πρόεδρο του συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Ηλία του Ευστρατίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70 Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
  • Αντιπρόεδρο και τακτικό μέλος την κ. Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Μητσιώνη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
  • Τακτικό μέλος τον κ. Ντούτση Δημήτρη του Βασιλείου Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ε.Α.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Μπίκα Χαρούλα του Γρηγορίου, Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων.
  • Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Χαρίση Ιωάννα του Στεφάνου, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ28 του ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Στεργιούλη Ιωάννη του Παναγιώτη, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ28 του ΚΕΔΑΣΥ Ιωαννίνων.
  • Τακτικό αιρετό μέλος την κ. Τζίμα Αικατερίνη του Ευαγγέλου, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 του 1ου Ειδικού ΔΣ Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Καούκη Στυλιανή του Παναγιώτη, μέλος ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 του ΕΝΕΕΓΥΛ Ιωαννίνων.

Όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν το Ε.Β.Π., στις συνεδριάσεις θα συμμετέχει ως εκπρόσωπος του κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) και της παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013, η κ. Σιούτη Φωτεινή του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του 1ου Ειδικού Δ.Σ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Αλεξίου Νικολέττα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού του 1ου ΕΕΕΕΚ Ιωαννίνων.

Ως Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κοντοδήμου Αγγελική του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, με αναπληρώτριά της την κ. Λεοντάρη Μαρία του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικός- Οικονομικός, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αιρετών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.