ΠΥΣΠΕ Ν. Θεσπρωτίας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Θεσπρωτίας, ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Κούρτη Συλβάνα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά της την κ. Γίτσα Μαρία του Ελευθερίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αναπληρώτρια της Προϊσταμένης του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κύλλα Γεώργιο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 1ου ΔΣ Ηγουμενίτσας, με αναπληρωτή του τον κ. Ζήκο Γεώργιο του Ζήκου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΔΣ Παραμυθιάς και Διευθυντή του ΔΣ Ξηρολόφου «Αρχαία Ελέα».
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Κωστάρη Αμαλία του Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 3ου ΔΣ Ηγουμενίτσας και Διευθύντριας του ΔΣ Πλαταριάς, με αναπληρώτριά της την κ. Παπαδιά Αικατερίνη του Θεοδώρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του ΔΣ Πλαταριάς και Διευθύντρια του ΔΣ Νέας Σελεύκειας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Τσόδουλο Κυριάκο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΔΣ Παραμυθιάς, με αναπληρωτή του τον κ. Κάτση Ηλία του Βλασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του ΔΣ Νέας Σελεύκειας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Θεοδώρου Μιχαήλ του Διονυσίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΔΣ Παραμυθιάς και  Διευθυντή του 1ου ΔΣ Φιλιατών, με αναπληρωτή του τον κ. Ζάρρο Γρηγόριο του Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 1ου ΔΣ Ηγουμενίτσας και Διευθυντή του ΔΣ Συβότων.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη - Οικονόμου» (κιν.: 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν.: 6932014492 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 2105230819).

5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (κιν.: 6944647029 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 2105230819), με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν.: 6944643834).

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη,  «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα. (τηλ. 26510-44500, fax. 26510-42665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ιωάννινα, Ανατολή (θέση Ραψίστα), 45500 (τηλ.:2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Πυρώτη Άννα του Κωνσταντίνου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά της την κ. Ράπτη Παναγιώτα του Σωτηρίου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄Διοικητικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

 Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.