ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΠΕ Ν. Θεσπρωτίας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Θεσπρωτίας ως εξής:

. Ορίζουμε: Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Μπέση Μαρίνα του Παναγιώτη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά της την κ. Κούρτη Συλβάνα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο Δ.Σ. Σκανδάλου Γαρδικίου, και Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Κώσταρη Αμαλία του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του ΔΣ Πλαταριάς, με αναπληρωτή της τον κ. Κύλλα Γεώργιο του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 1ου ΔΣ Ηγουμενίτσας.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γκαγκάλη Κωνσταντίνο του Χριστόφορου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή του ΔΣ Μαργαριτίου, με αναπληρωτή του τον κ. Πανταζή Σπυρίδωνα του Πανταζή, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 2ου ΔΣ Φιλιατών.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Θεσπρωτίας τον κ. Τσόδουλο Κυριάκο του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 1ο Δ. Σ. Παραμυθιάς, με αναπληρωτή του τον κ. Χειμώνα Γεώργιο του Αποστόλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο Δ.Σ. Νεράιδας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Θεσπρωτίας τον κ. Χριστοφίδη Δημήτριο του Χρήστου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 3ο Δ. Σ. Ηγουμενίτσας, με αναπληρωτριά του την κ. Κόκορη Δέσποινα του Στυλιανού, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

       1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων, (κιν. 6945807374.), με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Σωτηρίου, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη - Οικονόμου» (κιν. 6948804180).

            2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Αλέξανδρο Γούλα, καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:2105230819 και κιν. 6944647029), με αναπληρωτή της του κ. Λουκιανό Ξαξίρη, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», κιν. 6944643834.

  Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο«ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Φερεντίνου Βασιλική του Λάμπρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο ΠΥΣΠΕ Ν. Δ. Αττικής, αποσπασμένη στη Δ/νση Π.Ε. Θεσπρωτίας, με αναπληρώτριά της την κ. Ράπτη Παναγιώτα του Σωτηρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (ΙΔΑΧ), Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας.

 Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.