ΠΥΣΠΕ Ν. Ιωαννίνων

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ιωαννίνων, ως εξής:

Ορίζουμε: 

Α.

  • Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Γιαννακού Μαρία του Ευαγγέλου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του της κ. Κωστανάσιο Λάζαρο του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
  • Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Κωλέτση Ελένη του Ευάγγελου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του ΔΣ Σταυρακίου, με αναπληρωτή της τον κ. Κρέκη Δημήτριο του Παναγιώτη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του ΔΣ Παρακαλάμου.
  • Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Χριστοδούλου Ευθύμιο του Παύλου εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του ΔΣ Δροσοχωρίου, με αναπληρωτή του τον κ. Πιπερίδη Πέτρο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 2ου ΔΣ Κόνιτσας.
  • Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Θεοδώρου Ευάγγελο του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86, του Δ.Σ. Περάματος, με αναπληρώτριά του την κ. Ζάρρα-Φλούδα Μαρία του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 1ου ΠΔΣ Ιωαννίνων.
  • Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Κατσαρού Βασιλική του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ60, Διευθύντρια του 18ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Νταλάκα Χαράλαμπο του Θεοδώρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, του 1ου ΔΣ Ελεούσας.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέκο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» (κιν.: 6944647029 και τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ), με αναπληρωτή του τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν.: 6932014492 και τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ).

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» (κιν.: 6948804180) , με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν.: 6944643834).

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ»,. Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα. (τηλ.: 26510-44500, fax.: 26510-42665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Οικονόμου Σίλια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ–ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», Καρδαμίτσια, 45500, Ιωάννινα (τηλ: 2651025750), με αναπληρωτή της τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Μπριάκου Δήμητρα του Σπυρίδωνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Γκουγιάννου Όλγα του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.