ΠΥΣΠΕ Ν. Ιωαννίνων

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ιωαννίνων, ως εξής:

Ορίζουμε: 

Α.

  • Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Γιαννακού Μαρία του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Ράπτη Βασίλειο του Λαζάρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Αναπληρωτή του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
  • Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Μάστορα Μιλτιάδη του θεοδώρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του ΔΣ Καλπακίου, με αναπληρωτή του τον κ. Χριστοδούλου Ευθύμιο του Παύλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 24ου ΔΣ Ιωαννίνων και Διευθυντή του ΔΣ Δροσοχωρίου.
  • Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Κατσαρού Βασιλική του Κωνσταντίνου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 του 7ου Νηπ. Ιωαννίνων και Διευθύντρια του 18ου Νηπ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Πάνου Γεωργία του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 24ου ΔΣ Ιωαννίνων και Διευθύντρια του 1ου ΔΣ Ανατολής.
  • Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Στουγιάννο Χρήστο του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 18ου Δ.Σ. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Αθανασάκη Νικόλαο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του ΔΣ Δελβινακίου, Διευθυντή του ΔΣ Μετσόβου.
  • Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Λιόντο Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 του 11ου ΔΣ Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Τσουμελέκα Μαρία του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 6ου ΔΣ Ιωαννίνων, Διευθύντριας του 3ου ΔΣ Ανατολής Ιωαννίνων.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέκο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια «Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» (κιν.: 6944647029 και τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ), με αναπληρωτή του τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν.: 6932014492 και τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ).

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου» (κιν.: 6948804180) , με αναπληρωτή του τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν.: 6944643834).

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

4) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ»,. Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 26510-44500, fax.: 26510-42665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

5) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ιωάννινα, Ανατολή (θέση Ραψίστα), 45500 (τηλ.:2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Μπριάκου Δήμητρα του Σπυρίδωνος, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Γκουγιάννου Όλγα του Γεωργίου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.