ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΠΕ Ν. Ιωαννίνων

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) Ιωαννίνων, ως εξής:

Ορίζουμε:  Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Ντούτση Δημήτρη του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Κωστανάσιο Λάζαρο του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων του ΠΥΣΠΕ Ιωαννίνων, με οργανική θέση στο 3ο Δ. Σ. Ανατολής Ιωαννίνων
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Κωλέτση Ελένη του Ευάγγελου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του ΔΣ Σταυρακίου, με αναπληρωτή της τον κ. Κρέκη Δημήτριο του Παναγιώτη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του ΔΣ Παρακαλάμου.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Χριστοδούλου Ευθύμιο του Παύλου εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, Διευθυντή του ΔΣ Δροσοχωρίου, με αναπληρωτή του τον κ. Πιπερίδη Πέτρο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 2ου ΔΣ Κόνιτσας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Ιωαννίνων τον κ. Στουγιάννο Χρήστο του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 18ο Δ.Σ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Νάτσια Ελευθερία του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο 3ο Νηπιαγωγείο Κόνιτσας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Ιωαννίνων τον κ. Λιόντο Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 06, με οργανική θέση στο Δ.Σ. Παρακαλάμου, με αναπληρώτριά του την κ. Κοκκινέλη Κυριακή του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 60, με οργανική θέση στο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΣΑΠ Ιωαννίνων.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κουρουτό Μιχάλη, καθηγητή κλ. ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων  (τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ.: 210-5238148, κιν.: 6945807374), με αναπληρώτριά του την κ. Τσιούρη Ελένη, καθηγήτρια κλ. ΠΕ06 (τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ.: 210-5238148, τηλ. κιν: 6944411097).

   2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη – Οικονόμου» (κιν.: 6948804180), με αναπληρωτή του τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ.γρ. ΟΙΕΛΕ: 2105230819, κιν.: 6944647029)

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Μπριάκου Δήμητρα του Σπυρίδωνος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Διοικητικού της Δ/νσης Π.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Γκουγιάννου Όλγα του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.