Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου ως εξής:

  • Μπέση Μαρίνα, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά της την Βασιλείου Κλεοπάτρα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  • Σακελλαροπούλου Ευδοξία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Σιούλα Γεώργιο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  • Γιαννακού Μαρία, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Μιχάλη Ηλία, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  • Χουλιάρα Θεοδώρα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Παπαβησσαρίων Ηλιάννα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  • Μάστορας Μιλτιάδης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Φίλου Βένα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

  • Γούλας Αλέκος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία».
  • Ξαξίρης Λουκιανός, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη «Σχολή Όλγα Ντότη - Οικονόμου».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

  • Πουλόπουλος Ιωάννης, («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια») με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, («Σύγχρονη Παιδεία Βαθειά – Κυραϊλίδη»)
  • Μπολονέζος Κωνσταντίνος, («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια»), με αναπληρώτριά του την Οικονόμου Σίλια, («ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»)..

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Γιάννενα Θηρεσία, διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ- Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου με αναπληρωτή της τον κ. Γιώτη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.