Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου

Ανασυγκροτούμε το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηπείρου ως εξής:

  • Μπέση Μαρίνα, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Ηπείρου, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά της την Βασιλείου Κλεοπάτρα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Άρτας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
  • Λώλης Θωμάς, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων Θεσπρωτίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρώτριά του την Νταμάνη Αικατερίνη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Άρτας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60.
  • Γιαννακού Μαρία, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον Μιχάλη Ηλία, Διευθυντή Α/θμιας Εκπ/σης Πρέβεζας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
  • Σίντος Στέφανος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρώτριά του την Νάτσια Ελευθερία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60.
  • Τσίγγρος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως τακτικό αιρετό μέλος με αναπληρωτή του τον Ζυγούρη Βασίλειο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης α) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών και β) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής εκπαίδευσης αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν οι κάτωθι εκπρόσωποι της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

  • Γούλας Αλέκος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Χριστόπουλο Γεώργιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία»
  • Ξαξίρης Λουκιανός, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια» ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σωτηρίου Αθανάσιο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη – Οικονόμου».

Για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων μετέχουν αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι κάτωθι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων.

  • Πουλόπουλος Ιωάννης, («ΔΩΔΩΝΑΙΑ Εκπαιδευτήρια», Ιωάννινα) με αναπληρωτή του τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, («ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Καρέας)
  • Σιούλας Γεώργιος, («ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ιωάννινα), με αναπληρώτριά του την Οικονόμου Σίλια, («ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», Ιωάννινα).

Ορίζουμε ως Γραμματέα του Συμβουλίου την κ. Γιάννενα Θηρεσία, διοικητικό υπάλληλο, κλάδου ΠΕ- Διοικητικού-Οικονομικού, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου με αναπληρωτή της τον κ. Γιώτη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80, αποσπασμένο στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.