ΠΥΣΠΕ Ν. Άρτας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Άρτας, ως εξής:

Ορίζουμε:

 Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρώτριά της την κ. Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Παπαντζίκο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 6ου ΔΣ Άρτας και Διευθυντή του 3ου ΔΣ Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Έξαρχο Κωνσταντίνο του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 7ου ΔΣ Άρτας και Διευθυντή του ΔΣ Κωστακιών.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Παπαβησσαρίων Ηλιάννα του Βησσαρίωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του ΔΣ Γραμμενίτσας και Διευθύντρια του ΔΣ Ελεούσας, με αναπληρώτριά της κ. Φίλου Βένα του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 2ου ΔΣ Άρτας και Διευθύντρια του 6ου ΔΣ Άρτας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γεώργο Χρήστο του Φωτίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Διευθυντή του  1ου Ειδικού ΔΣ Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Παλαιοδήμο Γεώργιο του Σοφοκλή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του 2ου ΔΣ Άρτας και Διευθυντή του ΔΣ Αγίων Αναργύρων.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Βάσιο Φώτιο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 του ΔΣ Κωστακιών και Διευθυντή του 5ου ΔΣ Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Λάμπρου Δήμητρα του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, Προϊσταμένη του 10ου Νηπ. Άρτας.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν.: 6932014492 και τηλ. γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819), με αναπληρώτριά του την κ. Κωστούση Ευγενία, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο» (κιν.: 6976288732 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819).

5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» (κιν.: 6944647029 και τηλ. γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5230819), με αναπληρώτριά του την κ. Γιώτη Τζωρτζίνα, δασκάλα ΠΕ70, που υπηρετεί στα εκπαιδευτήρια Λεόντειο Πατησίων (κιν.: 6944264832 και τηλ. γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5238148).

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ. 26510-44500, fax. 26510-42665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ιωάννινα, Ανατολή (θέση Ραψίστα), 45500 (τηλ.:2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

 

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κεραμίδα Γεωργία του Αθανασίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60 και ΠΕ88.01 του Νηπ. Νεοχωρίου, που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζήκο Δημήτριο του Χρήστου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.