ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΠΕ Ν. Άρτας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Άρτας ως εξής:

Ορίζουμε: Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Βασιλείου Κλεοπάτρα του Νικολάου, κλάδου ΠΕ70, Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρώτριά της την κ. Χουλιάρα Θεοδώρα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 8ο Δ. Σ. Άρτας και Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Παπαντζίκο Γεώργιο του Κωνστανίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθυντή του 3ου ΔΣ Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Ντάση Αικατερίνη του Πέτρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 7ου ΔΣ Άρτας.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Παπαβησσαρίων Ηλιάνα του Βησσαρίωνα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του ΔΣ Ελεούσας Άρτας, με αναπληρώτριά της την κ. Φίλου Βένα του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, Διευθύντρια του 6ου ΔΣ Άρτας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Άρτας τoν κ. Βάσιο Φώτιο του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο Δ. Σ. Κωστακιών Άρτας, με αναπληρώτριά του την κ. Λάμπρου Ελευθερία του Ιωάννη, εκπ/κό κλάδου ΠΕ70, του 4ου Δ. Σ. Άρτας
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπ/κών της Π.Ε. Άρτας τον κ. Γεώργο Χρήστο του Φωτίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 1ο Ειδικό Δ.Σ. Άρτας, με αναπληρωτή του τον κ. Παλαιοδήμο Γεώργιο του Σοφοκλή, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 70, με οργανική θέση στο 2ο Δ.Σ. Άρτας.

Β. Όταν το ΠΥΣΠΕ ασκεί αρμοδιότητες, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003 μετέχουν σε αυτά, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.):

 

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (κιν. 6945807374) με αναπληρωτή του τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο, δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν. 6932014492 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ).

  2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, Καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ (τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:2105230819 και τηλ. κιν. 6944647029), με αναπληρώτριά του την κ. Ευγενία Κωστούση, καθηγήτρια κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί στην «Γεννάδειο» (τηλ. κιν. 6976288732 και τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:210-5230819).

  Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

1. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

 2. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

 

 

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Κεραμίδα Γεωργία του Αθανασίου εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών του 2/θ Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου με βαθμό Α', που υπηρετεί με απόσπαση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με αναπληρωτή της τον κ. Ζήκο Δημήτριο του Χρήστου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.