ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. Πρέβεζας

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε). Πρέβεζας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Τσουμάνη Σταύρο του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με προσωρινή τοποθέτηση στο 2ο ΓΕ.Λ. Πρέβεζας, και Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας., με αναπληρώτριά του την κ. Ζαντραβέλη Βαρβάρα του Ετεοκλή-Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06, Διευθύντρια του 4ου Γ/σίου Πρέβεζας.
  2. Αντιπρόεδρο και τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Γιαννουλάτου Πανωραία του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 1ο Ημερήσιο ΓΕ.Λ. Πρέβεζας, με αναπληρωτή της τον κ. Κάτσενο Θεόδωρο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Ζαλόγγου και Διευθυντή στο Εσπερινό ΓΕ.Λ. Πρέβεζας.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μπουζούκη Φώτιο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας και Διευθυντή στο 3ο Γυμνάσιο Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Θεοφάνους Ιωάννη του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ82, με οργανική θέση και Διευθυντή στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας τον κ. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο ΓΕ.Λ. Καναλλακίου και Δ/ντή στο ΓΕ.Λ. Θεσπρωτικού, με αναπληρωτή του τον κ. Κάλλη Θεόδωρο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με οργανική θέση στο 1ο Ημερήσιο ΓΕ.Λ. Φιλιππιάδας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας τον κ. Ντάγγα Δημήτριο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Παπαλέξη Σοφία του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02, με οργανική θέση στο Εσπερινό ΓΕ.Λ. Πρέβεζας.

Β. Ορίζουμε Γραμματέα του ΠΥΣΔΕ Πρέβεζας την κ. Γασπαρινάτου Δέσποινα του Ηλία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αντί του κ. Τσίλογλου Γεωργίου του Νικολάου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ80 του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ισχύει έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.