ΠΥΣΔΕ Ν. Πρέβεζας

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε). Πρέβεζας, ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Μπισκανάκη Φανή του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Μπενετάτου Σοφία του Άγγελου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κάτσενο Θεόδωρο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του Γ/σίου Ζαλόγγου και Διευθυντή του Εσπερινού ΓΕΛ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Κοτζαμουράτογλου Γεώργιο του Χαραλάμπους, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 του 1ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας και Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πρέβεζας.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Παπαμιχαήλ Σοφία του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό κλάδου Π02 Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Ζαντραβέλη Βαρβάρα του Ετεοκλή-Χρήστου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 του 3ου Γ/σίου Πρέβεζας και Δ/ντρια του 4ου Γ/σίου Πρέβεζας.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Τσουμάνη Σταύρο του Σπυρίδωνος, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 1ου ΕΠΑΛ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Λελοβίτη Παναγιώτη του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 3ου Γυμνασίου Πρέβεζας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σαμωνά Κωνσταντίνο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 3ου Γ/σίου Πρέβεζας, με θητεία στο 1ο Πρότυπο Γ/σιο Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Κάλλη Θεόδωρο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 1ου ΓΕΛ Φιλιππιάδας.

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Σόφη Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Δοικητικός-Οικονομικός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Κοντού Ιωάννα του Αθανασίου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.