ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. Πρέβεζας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε). Πρέβεζας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου κ. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Τσουμάνη Σταύρο του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με προσωρινή τοποθέτηση στο 2ο ΓΕ.Λ. Πρέβεζας, και Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Καινουργιώτη – Τσόλκα Κωνσταντούλα του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ80, Διευθύντρια του 1ου Γ/σίου Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Καψούρου Σοφία του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, Διευθύντρια του ΓΕΛ Λούρου.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κάτσενο Θεόδωρο του Δημητρίου εκπ/κό κλάδου ΠΕ 02, Διευθυντή του Εσπερινού ΓΕΛ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Σμπόνια Νικόλαο του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, Διευθυντή του Γ/σίου Καναλακίου.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας τον κ. Κάλλη Θεόδωρο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με οργανική θέση στο 1ο Ημερήσιο ΓΕ.Λ. Φιλιππιάδας, με αναπληρωτή του τον κ. Αναστασιάδη Περικλή του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 1ο Γ/σιο Φιλιππιάδας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας τον κ. Ντάγγα Δημήτριο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Παπαλέξη Σοφία του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04.02, με οργανική θέση στο Εσπερινό ΓΕ.Λ. Πρέβεζας.

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την κ. Γασπαρινάτου Δέσποινα του Ηλία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με αναπληρώτριά του την κ. Παπαδιώτη Δήμητρα του Λάμπρου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας.

 

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.