ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. Πρέβεζας

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε). Πρέβεζας, ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Μπισκανάκη Φανή του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Μπενετάτου Σοφία του Άγγελου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογοι και Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Νάστο Αναστάσιο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του 1ου Γ/σίου Φιλιππιάδας, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαχριστοδούλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ03, Διευθυντή του Γ/σίου Καναλακίου.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κοτζαμουράτογλου Γεώργιο του Χαραλάμπους, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 83, Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Φίντζο Γεώργιο του Γεράσιμου, κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο Γ/σιο Θεσπρωτικού.
  4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κάτσενο Θεόδωρο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, Διευθυντή του Εσπερινού ΓΕΛ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Γκούρα Χρήστο του Στρατιάδη-Λάμπρου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του Γυμνασίου Λούρου.
  5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Καινουριώτη – Τσόλκα Κωνσταντούλα του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ80, Δ/ντρια του 1ου Πρότυπου Γ/σίου Πρέβεζας, με αναπληρώτριά της την κ. Παπαμιχαήλ Σοφία του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Πρέβεζας.

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Σόφη Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Δοικητικός-Οικονομικός της Δ.Δ.Ε.  Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Κοντού Ιωάννα του Αθανασίου, διοικητικό υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.