ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. Πρέβεζας

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε). Πρέβεζας ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1. Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κατσανάκη Απόστολο του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κα Μπενετάτου Σοφία του Άγγελου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 Φιλόλογοι και Προϊσταμένη του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας.
  2. Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Νάστο Αναστάσιο του Σπυρίδωνα, κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του 1ου Γ/σίου Φιλιππιάδας, με αναπληρωτή του τον κ Σμπόνια Νικόλαο του Δημητρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, Διευθυντή του Γ/σίου Καναλακίου
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Κοτζαμουράτογλου Γεώργιο του Χαραλάμπους, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 83, Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Φίντζο Γεώργιο του Γεράσιμου, κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο Γ/σιο Θεσπρωτικού.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας τον κ. Κάλλη Θεόδωρο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με οργανική θέση στο 1ο Ημερήσιο ΓΕ.Λ. Φιλιππιάδας, με αναπληρωτή του τον κ. Αναστασιάδη Περικλή του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 1ο Γ/σιο Φιλιππιάδας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου εκπαιδευτικών της Δ/νσης Δ.Ε. Πρέβεζας τον κ. Σαμωνά Κωνσταντίνο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 3ο Γ/σιο Πρέβεζας, με αναπληρωτή του τον κ. Παπαχριστοδούλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο Γ/σιο Καναλακίου.

Β. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Σόφη Κωνσταντίνο του Χριστοφόρου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ.Δ.Ε.  Πρέβεζας, με αναπληρώτριά του την κ. Παπαδιώτη Δήμητρα του Λάμπρου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚ της Δ.Δ.Ε. Πρέβεζας.

 

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.