ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Ιωαννίνων ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1.  Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κωσταδήμα Ευάγγελο του Σωτηρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Τσερόλα Αλέξανδρο του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ83 και Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
  2.  Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Λαζάκη Φίλιππο του Χαραλάμπους, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Καμπέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του 10ου Γ/σίου Ιωαννίνων.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 02, Διευθύντρια του Γυμνασίου Σταυρακίου, με αναπληρώτριά της την κ. Θεοδώρου Ελένη του Σάββα, εκπ/κό κλάδου ΠΕ05, με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Δολιανών.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου των εκπ/κών της Δ.Ε Ιωαννίνων τον κ. Ζέρβα Ευάγγελο του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων με αναπληρώτριά του την κ. Σταμάτη Ελένη του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, με οργανική θέση στο 4Ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου των εκπ/κών της Δ.Ε Ιωαννίνων τον κ. Σιχλιμίρη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, με οργανική θέση στο ΓΕΛ Κόνιτσας, με αναπληρωτή του τον κ. Μιχάλη Στέφανο του Πέτρου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, με οργανική θέση στο 3ο Γ/σιο Ιωαννίνων.

            Στις περιπτώσεις που στο ΠΥΣΔΕ συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι παρακάτω εκπρόσωποι:

Β.  Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων , με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Σωτηρίου, δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη - Οικονόμου».

2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, με αναπληρωτή του τον κ. Λουκιανό Ξαξίρη, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» .

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη,  «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ»,. Διονύσου 4, Σταυράκι,  Ιωάννινα  με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας .

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Οικονόμου Σίλια «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΟΛΓΑ ΝΤΟΤΗ–ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ», Καρδαμίτσια 45500, Ιωάννινα , με αναπληρωτή της τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα.

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Κύρκο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Σκούρτη Δημήτριο του Αναστασίου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Ιωαννίνων.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.