ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Ιωαννίνων, ως εξής:

Ορίζουμε:

 Α.

  1.  Πρόεδρο του Συμβουλίου την κ. Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Τσερόλα Αλέξανδρο του Νικολάου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 Προϊστάμενο του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
  2.  Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Καμπέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του 1ου Γ/σίου Ιωαννίνων και Διευθυντή του 10ου Γ/σίου Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Καρβούνη Γεωργία του Αλεξάνδρου, εκπαιδευτικό κλάδουΠΕ03 του 4ου ΓΕΛ Ιωαννίνων και Διευθύντρια του ΓΕΛ Δολιανών.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 2ου Γ/σίου Ανατολής και Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή της τον κ. Λιόλιο Ιωάννη του Αποστόλη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 του Γ/σίου με ΛΤ Ζίτσας και Διευθυντή του Γ/σίου Κατσικά.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Ζέρβα Ευάγγελο του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ011 του 2ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, Διευθυντή του Γ/σίου Ζίτσας με Λ.Τ., με αναπληρωτή του τον κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελο του Μιχαήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 του 8ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου τον κ Μεγήρ Μάρκο του Σαμουήλ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ83 του 1ου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων, με θητεία στο 1ο Ε.Κ. Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Γεωργάκη Χαρά του Βασιλείου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86 του 8ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, Διευθύντρια του 2ου ΓΕΛ Ιωαννίνων.

Β. Στις περιπτώσεις που στο ΠΥΣΔΕ συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Γούλα Αλέξανδρο, εκπ/κό κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο «Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ» (κιν.: 6944647029 και τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ: 2105230819), με αναπληρωτή του τον κ. Χριστόπουλο Γιώργο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στα «Μοντεσοριανά Σχολεία» (κιν. 6932014492 και τηλ. γραφ. ΟΙΕΛΕ: 2105230819).

5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Ξαξίρη Λουκιανό, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν. 6944643834), με αναπληρωτή του τον κ. Σωτηρίου Αθανάσιο, Δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη-Οικονόμου», (κιν. 6948804180).

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών, μελών του συμβουλίου, που αναφέρονται στα στοιχεία 4 και 5, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

4. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Πουλόπουλο Ιωάννη,  «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι,  Ιωάννινα (τηλ. 2651044500, fax. 26510-42665), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ», Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

5. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ιωάννινα, Ανατολή (θέση Ραψίστα), 45500 (τηλ.:2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ», Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Κύρκο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά του την κ. Ζέκα Πάσχου Στυλιανή του Ιωάννη, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Η θητεία των ως άνω τακτικών και αναπληρωματικών μελών του συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2024.