ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ   ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ  09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

ΠΥΣΔΕ Ν. Ιωαννίνων

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε) Ιωαννίνων ως εξής:

Ορίζουμε:

Α.

  1.  Πρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Κωσταδήμα Ευάγγελο του Σωτηρίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του κ. Τσερόλα Αλέξανδρο του Νικολάου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ83, με οργανική θέση στο Γ/σιο Μετσόβου Ιωαννίνων, και Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.
  2.  Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου τον κ. Λαζάκη Φίλιππο του Χαραλάμπους, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθυντή του 5ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Καμπέρη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, Διευθυντή του 10ου Γ/σίου Ιωαννίνων.
  3. Τακτικό μέλος του Συμβουλίου την κ. Χαϊδεμενάκου Σταυρούλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ 02, Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, με αναπληρώτριά της την κ. Λογοθέτη Σταματούλα του Γεωργίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του Γυμνασίου Σταυρακίου Ιωαννίνων.
  4. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου των εκπ/κών της Δ.Ε Ιωαννίνων τον κ. Ζέρβα Ευάγγελο του Βασιλείου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕ.Λ. Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Σιχλιμίρη Βασίλειο του Κωνσταντίνου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ01, με οργανική θέση στο ΓΕ.Λ. Κόνιτσας.
  5. Τακτικό αιρετό μέλος του Συμβουλίου του κλάδου των εκπ/κών της Δ.Ε Ιωαννίνων τον κ. Στράτο Μιχαήλ του Φιλάρετου, εκπ/κό κλάδου Π02, με οργανική θέση στο 7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων με αναπληρωτή του τον κ. Ντοβώνη Ιωάννη του Αθανασίου, εκπ/κό κλάδου ΠΕ86, με οργανική θέση στο 9ο ΓΕ.Λ. Καρδαμιτσίων Ιωαννίνων.

            Στις περιπτώσεις που στο ΠΥΣΔΕ συζητούνται θέματα, που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 Π.Δ 1/2003 να μετέχουν σε αυτό, αντί των προαναφερομένων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι παρακάτω εκπρόσωποι:

Β.  Για την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε):

1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Μιχάλη Κουρουτό, καθηγητή κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή» Πατησίων (τηλ. γρ. ΟΙΕΛΕ: 210-5238148, κιν.: 6945807374), με αναπληρωτή του τον κ. Αθανάσιο Σωτηρίου, δάσκαλο ΠΕ70, που υπηρετεί στη σχολή «Όλγα Ντότη - Οικονόμου» (κιν. 6948804180).

2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Αλέξανδρο Γούλα, καθηγητή κλάδου ΠΕ07, που υπηρετεί στο ιδιωτικό σχολείο Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, (τηλ γρ. ΟΙΕΛΕ:2105230819 κιν.: 6944647029), με αναπληρωτή του τον κ. Λουκιανό Ξαξίρη, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί στα «ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» (κιν.: 6944643834).

Γ. Όταν στο Συμβούλιο συζητούνται θέματα Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπ/σης και των Ιδιοκτητών αυτών, να μετέχουν, αντί των δημοσίων εκπαιδευτικών αιρετών μελών, οι παρακάτω εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ.):

    1) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Σιούλα Γεώργιο, «ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ», Ανατολή, θέση Ραψίστα Ιωάννινα (τηλ. 2651310311), με αναπληρωτή του τον κ. Κυραϊλίδη Χαράλαμπο, Πρόεδρο ΣΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ, Παύλου Μελά 29, Καρέας (τηλ.& fax: 2107651522).

  2) Τακτικό μέλος του Συμβουλίου τον κ. Καψάλη Χρήστο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665), με αναπληρωτή του τον κ. Μπολονέζο Κωνσταντίνο, ΔΩΔΩΝΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ, Διονύσου 4, Σταυράκι, Ιωάννινα (τηλ.: 2651044500, fax: 2651042665).

Δ. Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον κ. Κύρκο Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με αναπληρωτή του τον κ. Σκούρτη Δημήτριο του Αναστασίου, Διοικητικό Υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.