Ειδική Αγωγή

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Ειδική Αγωγή
Τίτλος
16-01-2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
08-01-2019 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδ. έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
08-01-2019 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών EΒΠ για το διδ. έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό
21-12-2018 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.
27-11-2018 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ για το διδ. έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019»
27-11-2018 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας ΕΒΠ για το διδ. έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019»
27-11-2018 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινού αναπληρωτή ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδ. έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
27-11-2018 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ για το διδ. έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019»
26-11-2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ – ΕΒΠ
23-11-2018 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ