Ειδική Αγωγή

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Ειδική Αγωγή
Τίτλος
02-09-2022 Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες του/των ΣΔΕΥ Ηπείρου
31-8-2022 Προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστου και μεταταχθέντων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ
30-08-2022 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-2023 ΕΑΕ & ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ
26/08/2022 Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)
19-08-2022 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 & ΠΕ30 ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΕΠ-ΕΒΠ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2022-2023
26-07-2022 (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
20-06-2022 Τοποθέτηση μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων σε ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητας της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου
03-06-2022 Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων αποσπάσεων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022
30-5-2022 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23 & ΠΕ30 ΣΕ ΣΔΕΥ ΤΩΝ ΚΕΔΑΣΥ ΗΠΕΙΡΟΥ