Ειδική Αγωγή

Φίλτρα
Λίστα άρθρων στην κατηγορία Ειδική Αγωγή
Τίτλος
03-10-2019 Απόφαση απόλυσης ΕΕΠ
03-10-2019 Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης εξατομικευμένη ΕΕΠ
24-9-2019 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2019-2020
23-9-2019 Απόφαση Πρόσληψης ΕΕΠ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ
23-09-2019 Απόφαση Πρόσληψης ΕΕΠ-ΠΕ25 (ΠΕΠ-εξειδικευμενη)
11-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ 2019-2020
10-09-2019 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ
06-09-2019 Πρόσληψη 106 προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και Ε.Β.Π. κλάδου ΔΕ01
06-09-2019 «Πίνακες υποψηφίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2019-2020»
28-08-2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020