06-11-2017 Κατάρτιση πίνακα υποψηφιοτήτων και πίνακα μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψήφιων για την επιλογή Διευθυντή Π.Ε. Πρέβεζας

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση από 06-11-2017 έως 08-11-2017 και ώρα 14:00, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου