25-10-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας