27-02-2024 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Ηπείρου

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της αίτησης, 

από  Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου  2024 και ώρα 15:00 έως την Τετάρτη, 28.3.2024 και ώρα 15.00.