03-04-2019 Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπ/κών Θεμάτων της ΔΠΕ Ιωαννίνων