30-07-2021 Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για τη στελέχωση των Προτύπων Σχολείων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου.

Θα βρείτε τον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων, μετά τις ενστάσεις, για τη στελέχωση των Προτύπων Σχολείων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου, εδώ.

Έως αύριο, Σάββατο, 31/07/2021, θα αναρτηθεί και ο αξιολογικός πίνακας κατάταξης με τη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων.

Από Δευτέρα, 02/08/2021 έως και Τετάρτη, 04/08/2021, οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν ένσταση επί του μοριοδοτημένου πίνακα, πάντα μέσω της πλατφόρμας, στην οποία κατέθεσαν την αίτησή τους.