ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

01-08-2021 Ανακοινοποίηση: Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων-εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου.

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την στρογγυλοποίηση των μοριοδοτήσεων

Θα βρείτε τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Προτύπων Σχολείων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου, εδώ σε xls και εδώ σε pdf.

Από Δευτέρα, 02/08/2021 έως και Τετάρτη, 04/08/2021, οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν ένσταση επί του μοριοδοτημένου πίνακα, πάντα μέσω της πλατφόρμας, στην οποία κατέθεσαν την αίτησή τους.