ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΗΜΕΡΕΣ: ΛΟΓΩ COVID-19 ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  (26510 - 83989 / 83891)      ΩΡΕΣ: 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ.          ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ

06-08-2021 Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων-εκπαιδευτικών, μετά τις ενστάσεις και πριν τη συνέντευξη, για τη στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου.

Θα βρείτε τον Τελικό Πίνακα Μοριοδότησης, μετά τις ενστάσεις και πριν τη συνέντευξη των υποψηφίων, για τη στελέχωση των Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου εδώ (excel) και εδώ (pdf).

Τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου, οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, θα συμμετέχουν στη διαδικασία της συνέντευξης, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά.

Η Πρόσκληση σε συνέντευξη θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Ηπείρου και ο σύνδεσμος πρόσβασης θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους στο προσωπικό τους email.