06-08-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θα βρείτε  την πρόσκληση σε συνέντευξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου εδώ (pdf).

Υπενθυμίζουμε πως οι συνεντεύξεις για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα στελεχώσουν τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία της ΠΔΕ Ηπείρου θα διεξαχθούν διαδικτυακά.

Ο χρόνος διάρκειας της συνέντευξης ορίζεται στα 20’.

Ο σύνδεσμος πρόσβασης στην τηλεδιάσκεψη θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους μέσω του προσωπικού τους email.

Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται σε αναμονή για την είσοδό του στη τηλεδιάσκεψη 15’ πριν τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης της συνέντευξης.