19-07-2022 Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη στελέχωση των Προτύπων Σχολείων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου

α. Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης δεκτών υποψηφίων και

β. Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης μη δεκτών υποψηφίων

για τη στελέχωση των Π. Σ. & ΠΕΙ. Σ. της ΠΔΕ Ηπείρου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους και  μπορούν να διαπιστώσουν αν αυτή έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε.

Στην περίπτωση της μη δεκτής αίτησης δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων, από την Τετάρτη 20/7/2022 και ώρα 00:00 μέχρι την Παρασκευή 22/7/2022, και ώρα 15:00.