25-07-2022 Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη στελέχωση των Προτύπων Σχολείων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου

  1. Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης δεκτών υποψηφίων και

  2. Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης μη δεκτών υποψηφίων

Αύριο, Τρίτη, 26/07/2022, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ και της ΠΔΕ Ηπείρου ο μοριοδοτημένος προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης.