26-07-2022 Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τη στελέχωση των Προτύπων Σχολείων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου

 

 

Από αύριο, Τετάρτη, 27/07/2022 και ώρα 00:00 έως και Παρασκευή, 29/07/2022 και ώρα 15:00 οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του προσωρινού αξιολογικού πίνακα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων.