01-08-2022 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΠΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Την Πέμπτη, 4 Αυγούστου και Παρασκευή, 5 Αυγούστου, οι εκπαιδευτικοί, που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, θα συμμετέχουν στη διαδικασία της συνέντευξης, η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακάΗ Πρόσκληση σε συνέντευξη θα αναρτηθεί την Τρίτη, 2 Αυγούστου στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Ηπείρου και ο σύνδεσμος πρόσβασης θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους στο προσωπικό τους email.