24-08-2022 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ (Π.Σ.) & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΕΙ.Σ.) ΤΗΣ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ