11-07-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη στελέχωση των Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων της ΠΔΕ Ηπείρου

α. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και

β. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

για την πλήρωση κενών θέσεων των Π. Σ. & ΠΕΙ. Σ. της ΠΔΕ Ηπείρου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους και  μπορούν να διαπιστώσουν αν αυτή έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε.

Στην περίπτωση της μη δεκτής αίτησης δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων, από την Τετάρτη  12 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00 έως την Παρασκευή  14 Ιουλίου και ώρα 23:59.